Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

« Takaisin

Pedagoginen johtaminen (10 op)

2.9.2005 - 21.1.2006

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on jäsentää johtajuutta ja johtamistyötä taidekorkeakouluissa erilaisista näkökulmista sekä hahmottaa johtamisen työtä opettaja-tutkijan ja opettaja-taitelijan työn kokonaisuudessa.

Toteutus

  • seitsemän kaikille yhteistä koulutuspäivää
  • kirjallisuuteen tutustuminen sekä yksilöllisesti että ryhmissä
  • vertaisryhmä- tai parityöskentelyä koulutuspäivien välillä
  • tiedon ja kokemusten kokoaminen päättötyöksi, pedagogisen johtamisen portfolioksi

Kouluttajat

Professori Inkeri Sava (Taidekasvatuksen osasto, Taideteollinen korkeakoulu)
Professori Juha Varto (Taidekasvatuksen osasto, Taideteollinen korkeakoulu)

Koulutuksen arviointi

Palautteissa kurssin opetuksellinen anti tuli esiin näkökulmien avartumisena johtajuuteen ja toimintaan erilaisissa organisaatiokulttuureissa, myös avaten ongelmakenttää.
Samalla tarkastelun kohteeksi on noussut oma toiminta ja valintojen tarkastelu, osana työyhteisön toimintaa.

”Tietoisuus laajeni, kävi selväksi mitä valintoja olin tehnyt tähän asti intuitiivisesti, ja ryhdyin käyskentelemään tällä tripillä varovaisemmin, samalla rohkeammin ja selvemmin suuntani valiten. Loistavat ohjaajat - ja mahtava henki opiskelijoilla.”

Useissa palautteissa mainittiin, että ohjaus, ryhmätyöt ja keskustelut ovat avanneet uusia näkökulmia ja tukeneet omaan työtä ja sen analysointia.

”Ryhmä on ollut erinomainen, erityisen hienoa on ollut täydellinen sitoutuminen ja oivallus, että viisaudet löytyvät itsestä ja keskusteluista.”

”Pitkät tapaamiset ovat auttaneet rauhoittumaan ja keskittymään asioihin.”

”Uusi kurssi pian!”

Kurssin toteutusta, ajankäyttöä ja ohjaajien asiantuntemusta ja toimintaa, pidettiin yleisesti hyvänä. Varsinkin toimiva ryhmätyö tuntui osallistuneista hedelmälliseltä. Ongelmia, joita kurssilla työskentelyyn liittyi olivat ryhmän työkiireet ja ajankäytön ongelmat. Muita palautteista nousevia kehittämisideoita olivat toiveet aktivoivista lisäharjoituksista ja toive yksilöllisestä, suorasta palautteesta.

(kuvitus)