Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

« Takaisin

Taidenäkemyksistä taidepedagogiikkaan – Taidealan korkeakoulupedagogiikan perusopintokokonaisuus (10 op)

14.1.-27.5.2005

Tavoite

Koulutus antaa taidekorkeakoulun opettajalle perusvalmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa opetustaan sekä arvioida opiskelijoiden osaamista. Osallistujat pohtivat erilaisten taidenäkemysten merkitystä oman opetuksensa perustana. Osallistujat perehtyvät opetuksen ja oppimisen teorioihin sekä erilaisiin opetus- ja arviointimenetelmiin ja soveltavat oppimaansa oman opetuksensa kehittämiseen.

Toteutus

  • viisi kaikille yhteistä koulutuspäivää
  • kirjallisuuteen tutustuminen sekä yksilöllisesti että ryhmissä
  • vertaisryhmätyöskentely
  • kokemusten jäsentäminen päättötyöksi

Kouluttajat

KL, Yiopettaja Irene Hein (Helia Ammatillinen Opettajakorkeakoulu)
Tri, koordinaattori Teija Löytönen (TaikoPeda, Taideteollinen korkeakoulu)

Koulutuksen arviointi

Opintojakson palautteiden perusteella dialogi muiden saman alan ihmisten kanssa on avartanut osallistujien käsitystä taiteen opettamisesta ja antanut välineitä käsitellä ja kehittää omaa opettajuutta ja ammatillista kasvua. Kurssi on antanut paikan pysähtyä, ajatusten jakaminen eri taide alojen kollegojen kanssa on avartanut näkökulmia taiteen opettamisesta, keskusteluissa on saanut tukea ja palautetta. Kurssi nähtiin järjestelyiltään sopivan monimuotoisena.

Perusopintokokonaisuus on toiminut paikkana pysähtyä tarkastelemaan omaa työtä ja antanut välineitä opetukseen suunnitteluun, esimerkiksi tietoa erilaisista oppimiskäsityksistä ja ohjausmenetelmistä. Kattavat kirjallisuusluettelot nähtiin tarpeelliseksi välineiksi ja tiedonlähteiksi, joihin voi palata ja syventyä oman työn muuttuvien tarpeiden mukaan. Varsinkin koulutuspäivät nähtiin hyvänä, samoin onnistunut vertaisryhmätyöskentely.

”Tulin tietoisemmaksi opettamiseen liittyvistä eri puolista.. Ohjauksen merkityksen ymmärtäminen oli vavahduttava kokemus.. Ja koin sen toimivuuden heti seuraavalla kurssilla kun todella paneuduin selittämään, mitä kurssilla tehdään ja miksi ja miten odotan opiskelijoiden toimivan ja käyttäytyvän.”

”Kiinnostukseni opettamisen ammattimaiseen jäsentelyyn on herännyt.”

”Dialogi muiden taidealojen ihmisten kanssa on muuttanut, jopa avartanut käsitystäni taiteen opettamisesta.. Kaikkein parasta on ollut vertaisryhmätoiminta ja sen aivoriihet.”

”Koulutuspäivät: Erinomainen järjestely ja opetusmetodit.”

Ongelmana nähtiin eri alojen ihmisten näkökulmien kohtaamattomuus, yhteisen kielen puuttuminen. Kirjallisuuden yhteyttä kurssiin toivottiin selkeämmäksi esim. konkreettisilla tehtävillä tai kirjallisuuden käsittelyllä. Haasteena nähtiin myös taidekorkekoulupedagogiikan ja taiteen opettamisen erityispiirteiden tarkempi jäsentäminen.

(kuvitus)