Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

« Takaisin

NLP opettajan työssä

NLP tarjoaa monipuolisia työkaluja oman havaintomaailman rikastamiseksi, mielleyhtymien ja uskomusten tutkimiseksi sekä muiden ihmisten näkökulmien ymmärtämiseksi. NLP voi tarjota oivia mahdollisuuksia itsetuntemuksen, itseilmaisun ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja syventämiseksi. NLP voi auttaa luovien voimavarojen esiinpääsyä ja esimerkiksi jännittämisen hallintaa.

Koulutuksen tavoitteet

Osallistujat oppivat hyödyntämään NLP:tä mieltä ja kehoa väljentävillä tavoilla sekä opetuksessa että omassa taiteellisessa ajattelussa ja työssä. Tavoite on antaa konkreettisia työkaluja opiskelijoiden töiden ohjaukseen ja esimerkiksi palautteen antotilanteisiin käyttämällä NLP:n työkaluja.

Keskeiset sisällöt

  • NLP:n perusteet ja taustaoletukset
  • Miellejärjestelmä (VAK) opetuksessa ja muussa vuorovaikutuksessa
  • Kieli ja käsitteet mahdollisuuksien avaajina tai sulkijoina
  • Taide- ja konemetafora
  • Arvostava haastattelu
  • Narratiivinen palautteiden antaminen
  • Mallintaminen

Kouluttajat

  • MuT, hum.kand., NLP-practitioner Ava Numminen
  • FM, NLPTrainer Lauri Heikkilä
(kuvitus)