Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

« Takaisin

Onko taideopinnoissa aikaa oppimiselle ja luovuudelle?

Taidealojen opintojen kuormittavuuden ja mitoittamisen projekti

Tutkintojen uudistamisen yhteydessä arvioitiin uudelleen tutkintojen edellyttämä opiskelijan työmäärä ja mitoitettiin uudet tutkinnot tämän mukaisesti. Taustana tälle oli kokemus siitä, että opinnot olivat vuosien mittaan paisuneet kohtuuttoman laajoiksi, eikä arvio opintojen laajuudesta vastannut todellista työmäärää.

Taidealoilla on muusta yliopistosektorista eroavia työskentelymuotoja, joiden mitoitukseen valtakunnalliset ohjeet eivät ole soveltuvia. Tästä syystä taidekorkeakouluissa tarvitaan uusien tutkintojen mitoituksen arviointia ja edelleen kehittämistä.

Koulutuksen tavoitteena on

  • kartoittaa taidealoille ominaiset työskentelymuodot
  • selvittää niiden vaatima opiskelijoiden työmäärä
  • suunnitella työmuotojen mitoitussuositukset
  • mitoittaa uudelleen sellaiset opintokokonaisuudet, joiden aiemmin tehty mitoitus merkittävästi poikkeaa uudelleen arvioidusta opiskelijoiden työmäärästä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan projektina, jossa vuorottelevat yhteiset seminaarit sekä kartoitus tai suunnitteluvaiheet. Seminaareissa vertaillaan osallistujien kokemuksia ja tuottamia aineistoja. Kartoitusvaiheessa etsitään vaikeasti mitoitettavat opiskelukokonaisuudet ja kerätään tietoa opiskelijoiden todellisesta työskentelystä. Suunnitteluvaiheessa luodaan kartoitusten ja vertailukeskustelujen pohjalta mitoitussuositukset taidealojen opintojen mitoittamiselle.

Projektin toteutusaika

  1. Seminaarit: torstai 6.4. klo 13.00 – 16.00 ja torstai 20.4. klo 13.00 – 16.00
  2. Materiaalin kerääminen toteutetaan kevään aikana.
  3. Aineistojen analysointi tehdään kevään ja kesän aikana.
  4. Havaintojen vertailuseminaarit järjestetään syyskuussa.
  5. Mitoitussuositukset valmistellaan lokakuun loppuun mennessä.
  6. Projektin työn tuloksista tuotetaan julkaisu.

Kouluttaja/Projektin koordinaattori

Taideteollisen korkeakoulun koulutussuunnittelija Anita Nuutinen

(kuvitus)