Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

Menneet seminaarit

Taikopeda tarttuu taidealan korkeakouluopetuksen kehittämishaasteisiin ja järjestää seminaareja, keskustelusarjoja ja muita tilaisuuksia ajankohtaisista ja opettajien toivomista aiheista.

2006

2005

2004

2003

 • Vuorovaikutustaidot opettamisessa

2002

 • Mielenterveysongelmien kohtaaminen opetustilanteessa

2001

 • Opettajuus: työelämää vai elämää työssä?
 • Innostava oppiminen
 • Opiskelijaryhmän dynamiikasta

2000

 • Hahmometodin soveltaminen opetustilanteessa ja luovassa työssä
 • Palaute ja arviointi taideopetuksessa
 • Tutorien ja omaopettajien koulutus

1999

 • Vuorovaikutusseminaari taideyliopistojen opettajille

1996

 • Viisi keskustelua taidepedagogiikasta – Taito, tutkimus vai terapia
  Keskustelijoina taideyliopistojen rehtorit ja opettajat
(kuvitus)