Taikopeda - taidekorkeakoulupedagogiikka

(kuvitus)

Yhteystiedot

Taikopeda-koordinaattori
Teija Löytönen
teija.loytonen (at) uiah.fi

» Muut yhteyshenkilöt

Linkit

Synnyt - Taidekasvatuksen tiedonala
Taidekasvatuksen synnyt ovat side, joka yhdistää tutkimuksen ja taidekasvatuksen käytännön: tieto, joka ohjaa toimintaa ja ratkaisuja. Taidekasvatuksen nettilehdellä SYNNYT/ORIGINS on kaksi keskeistä tehtävää. Se tulee toimimaan alan kannalta keskeisten tekstien arkistona, josta nopeasti ja vaivatta löytää tietoa, arvioita, keskustelua ja haasteita. Samalla se on silloittamassa akateemista tutkimusta ja käytännön taidekasvatustyötä.
»arted.uiah.fi/synnyt/

Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
»www.helsinki.fi/ktl/yty

Teknillisen korkeakoulun opetuksen ja opiskelun tuki
»www.dipoli.tkk.fi/ok/palvelut

Tampereen yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikkö
»www.uta.fi/hallintokeskus/ok

Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö
»www.oulu.fi/opetkeh

Peda-forum on valtakunnallinen yliopistopedagogiikan yhteistyö- ja asiantuntijaverkosto; resursseja opetuksen kehittämiseen
»tammi.oulu.fi/pls/pedaforum/pedaforum.paasivu

Pedagoginen muisti on internetissä toimiva avoin foorumi, jossa esitellään mielenkiintoisiksi ja lupaaviksi osoittautuneita opetuskokeiluja ja –kokemuksia
»virtuaaliyliopisto.jyu.fi/pedamem

ICED, The International Consortium for Educational Development was established to promote educational or academic development in higher education world-wide. ICED is a network whose members are themselves national organisations or networks concerned with promoting good practice in higher education.
»www.osds.uwa.edu.au/iced

Virtuaaliyliopistot
»www.uiah.fi/virtu
»www.teak.fi/virtuaali
»www.kuva.fi/portal/opintoasiat/virtuaaliakatemia
»www.stadia.fi/opiskelu/virtuaaliopinnot

TieVie on Valtakunnallinen tieto- ja viestintä- tekniikan opetuskäytön virtuaaliyliopistohanke
»tievie.oulu.fi

Virtuaalikirjaston kasvatusalan kirjallisuutta kokoava hakemisto
»www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/roads/kasvatus.htm

(kuvitus)