Tentti

Jotta tentti ei arviointimuotona ohjaisi opiskelijoita vain ulkolukuun, on ohessa erilaisia ideoita tentin toteuttamiseen. Perinteiset opetusmenetelmät, luennot ja kirjatentit voivat helposti suunnata opiskelijan oppimisprosessia vain pinnalliseen ulkoaopetteluun, vaikka tavoitteenahan on, että opiskelijoiden tuotokset eivät olisi vain yksityiskohtaista ja jäsentymätöntä asioiden luokittelua vaan tenttivastauksissa opiskelijan tulisi osoittaa asioiden välisten suhteiden erittelyä, asioiden käsitteellistä tarkastelua, perusteluja ja kriittistä arviointia.

Tentin rakenne voi sisältää:

1. Monenlaisia kysymyksiä

Ihmiset oppivat ja käsittelevät tietoa eri tavoin. Kysymyksiä tenttiin kannattaa miettiä, siten, että vastaukseksi ei riitä suora kopiointi kirjasta vaan opiskelija joutuu yhdistelemään erilaisia tietoja, arvioimaan niitä kriittisesti ja tekemään erilaisia soveltamis- tai vertailutehtäviä.

2. Opettavaisia kysymyksiä

Tentti on aina myös oppimistilanne. Erilaisilla perusteluilla opiskelija osoittaa ymmärtäneensä asian.

3. Palautetta osaamisesta

Palaute voi koskea tenttivastausten tasoa ja tuloksia yleisesti. Jos opiskelija ei ole päässyt tenttiä läpi, voi hän tarvita henkilökohtaista ohjausta ja keskustelua opinnoista.

Kuvitus: Hanna Konola