HOPSin hyödyt ja tekijät

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, koskee opiskelun sisältöjä ja muotoja ja liittyy kiinteästi oppilaitoksen opetussuunnitelmaan. Sen avulla voidaan tehokkaasti suunnata opiskelua.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan itselleen laatima suunnitelma opintojen sisällöstä, laajuudesta ja kestosta. Se laaditaan opintojen alussa opetussuunnitelman pohjalta. Tarkoituksena on, että suunnitelmaan voidaan palata esimerkiksi puolen vuoden välein, jolloin tehdään tarkennuksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä. HOPS saa ja sen pitääkin olla joustava.

HOPS voidaan nähdä opiskelijoiden ja oppilaitoksen välisenä sopimuksena, joka motivoi, velvoittaa ja edistää opintoja.

Hopsien käyttöönoton tavoitteet:

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien hyödyt:

Tavoitteena on luoda opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja etenemisen seurantaan välineitä ja käytäntöjä, joiden toteuttamiseen sekä opiskelija että korkeakoulu sitoutuvat.

Opiskelijoita voidaan ohjata sekä pienryhmissä, että kahden kesken. Molemmissa tilanteissa on tärkeää dialogi ja luottamuksellisen vuorovaikutuksen syntyminen.

Keitä on mukana?

Opintojen ohjauksessa ja suunnittelussa on mukana monta eri tahoa, yliopisto- ja korkeakouluopettajia koskettavien näkökohtien lisäksi. Ohjausjärjestelmän voidaan nähdä koostuvan opiskelijoista, opettajakunnasta, opintoneuvojista - ja suunnittelijoista, työelämänedustajista ja erilaisista oppaista.

1. Opettajat

2. Opiskelijat

3. Työelämän edustajat

4. Opintoneuvojat, opintosuunnittelijat

Kuvitus: Hanna Konola