Millainen on hyvä ohjaustilanne?

Ohjaus voi kohdistua erilaisiin asioihin riippuen opiskelijan kulloisestakin tilanteesta ja tarpeista. Tällaisia ohjauksen sisältöjä voivat olla mm. ammatillisen kasvun tukeminen, eli asiantuntijuuteen kasvaminen, opiskelun ja oppimisen tukeminen (kuinka opiskella laadukkaasti ja tavoitteet saavuttaen), opinnäytetyön ohjaus, henkilökohtaiseen elämään ja ihmisenä kasvuun liittyvät asiat jne.

Nämä asiat menevät usein päällekkäin – voi olla vaikeaa erottaa laadukkaan opiskelun ohjaamista asiantuntijuuteen kehittymisestä.

Opiskelijoiden ohjauksessa tärkeäksi koettuja keinoja ovat opettajien antamat vinkit ja neuvot, joissa ohjaajan kannustavalla ja rohkaisevalla asenteella on merkitystä varsinkin annettaessa palautetta. Opiskelun suunnittelun tavoite on antaa opiskelijoille välineitä ohjata omaa toimintaansa ja näin tiedostaa ratkaisuihin liittyvä vastuu. Tavoitteena on lopputulos, joka on opiskelijan itsensä kannalta mahdollisimman henkilökohtainen ja mielekäs.

Kysy

Kysymällä ja kuuntelemalla saa selville, miten opinnot ovat edenneet ja missä on mahdollisesti ollut ongelmia. Kysy opiskelijoiden perusteluja heidän tekemistään valinnoista ja toimintatavoista. Vastatessaan opiskelija joutuu pukemaan ajatuksensa sanoiksi, mikä aktivoi omaa ajattelua.

Anna palautetta

Anna palautetta läpi oppimisprosessin. Palautteen avulla opiskelija tiedostaa mitä hän osaa ja mitä ei. Anna rehellistä ja rakentavaa palautetta, varsinkin kannustavalla ja rohkaisevalla asenteella on merkitystä.

Neuvo

Ohjaa oppilaan oppimista tukemalla itsenäisiä ratkaisuja ja omia oivalluksia, tekemällä ja pohtimalla oppii.

Tue

Tekeminen ei ole aina helppoa. Kannustamalla, tukemalla ja kuuntelemalla voit olla myös emotionaalinen tuki ja innostaja.

Käyttökelpoisia ohjauskysymyksiä

Asian määrittäminen

Päätöksenteon auttaminen

Varsinainen auttaminen

Kuvitus: Hanna Konola