Oppiva ryhmä ja sen ohjaaminen

Opiskelijalle asianmukaisesti ohjattu ryhmä on tärkeä tuen lähde, muilta oppii ja voi verrata omia valintoja muiden tekemiin. Se luo mahdollisuuden vuorovaikutukselliseen oppimiseen, sosiaaliseen tukeen ja kontaktien luomiseen. Ryhmässä toimiminen kasvattaa sosiaalisia taitoja. Kun ryhmä ja siinä käytetyt työskentelytavat alkavat tuntua turvallisilta, oman oppimisen reflektointi muuttuu avoimemmaksi. Ryhmä vähentää ohjaajakeskeisyyttä ja tarjoaa ohjaajalle monipuolisen näkökulman opiskelijoiden yksilöllisyyteen.

Ryhmäohjauksen, kuten yleensäkin ohjauksen perustana, on oppimista tukeva ja hyväksyvä ilmapiiri. Turvallinen oppimisympäristö mahdollistaa sen, että opiskelijat uskaltavat osallistua, puhua, esittää kysymyksiä, antaa palautetta, tutkia omaa osaamistaan sekä kokeilla uusia tapoja työskennellä. Seuraavat taidekorkeakoulujen opettajien kirjoittamat artikkelit on kirjoitettu osana Taikopedan toteuttamaa koulutusta, Oppiva ryhmä ja sen ohjaaminen.

Kuvitus: Hanna Konola