Näkökulmia opettajan arkeen

Peruskysymys siitä, mihin opiskelija tarvitsee opettajaa, on tärkeä jokaiselle opettajana toimivalle. Opiskelijan odotukset kun voivat olla hyvinkin monenlaisia. On hyvä pohtia mihin odotukseen opettajana lähtee mukaan. Toinen yhtä tärkeä kysymys on se, mitä opettamisessa ja oppimisessa tapahtuu taiteen maailmassa.

Taiteen tekeminen ja opettaminen ovat eri asioita. Taidekorkeakoulun opettajalle oman ammatti- tai taiteenalan asiantuntijuus on opettajuuden ydintä. Opettajalla on oltava riittävä perehtyneisyys siihen aineeseen, jota opettaa. Toisaalta häneltä vaaditaan kykyä vättää tämä tieto ja osaaminen.

Opettajien omat käsitykset ja kokemukset ovat arvokasta tietoa taidekorkeakoulujen erilaisista pedagogisista prosesseista, joiden avulla toteutettua pedagogiikkaa voidaan tehdä näkyväksi. Artikkeleissa taidekorkeakoulujen opettajat kertovat työssään kohtaamistaan tilanteista ja niiden herättämistä ajatuksista.

Kuvitus: Hanna Konola