Opettajan urakehitysprosessi

Samoin kuin opiskelijan oppimisessa on erilaisia vaiheita, niin myös opettajan uran voidaan nähdä jakaantuvan erilaisiin kehitysvaiheisiin. Ammatillinen kehitys nähdäänkin nykyään elinikäisenä oppimisprosessina tai erilaisia syklejä sisältävänä dynaamisena prosessina.

Opettajan ammatillisen uran voidaan ajatella jakaantuvan kehitysvaiheisiin, jotka perustuvat opetusvuosiin.

Opettajan työssä ensimmäiset opetusvuodet ja uran alku voivat aluksi tuntua oman ammatillisen identiteetin etsimiseltä ja jopa työssä selviytymiseltä. Opetusvuosien karttuessa myös työn ennakointi ja vakiintuminen lisääntyy, joka johtaa usein varmuuteen ja hallinnan tunteeseen. Työn uudelleen arviointi ja uusien työskentelytapojen etsintä, kokeilu ja käyttöönotto pitävät puolestaan opettajan työn elävänä myöhempinä opetusvuosina.

Opettajan työssä uudelleenarviointivaihe ei kuitenkaan ole sidoksissa vain tiettyihin työvuosiin. Opettaja voi jo aivan uransa alussa kyseenalaistaa käyttämiään työskentelytapoja. Opettajan työssä työn uudelleenarviointi ja kokeileva toiminta vaihtelevatkin yksilöllisesti. Opettajan ammatillinen kehityspolku voi olla hyvinkin yksilöllinen. Nykyään yhä useammin opettajan työ on epäjatkuvaa ja lyhyitä työjaksoja sekä työttömyysvaiheita sisältävää, joten ammatillinen kehitys voi muodostua eri opettajilla varsin erilaiseksi.

Kuvitus: Hanna Konola

Kuvitus: Hanna Konola