Opettajuus identiteettinä

Miten tullaan hyväksi opettajaksi? Vastaukseksi odotetaan usein luetteloa yksilön ominaisuuksista, jotka kehittyvät opettajankoulutuksessa ja opettajan työssä. Kysymys hyvästä opettajasta on varmasti paljon moniulotteisempi. Hyväksi opettajaksi kasvaminen ei ole vain yksilön ominaisuuksien kehittymistä, vaan se on itsensä löytämistä siinä yhteisössä, jossa toimii. Opettaminen on sosiaalista toimintaa, ja siksi se kietoutuu yhteisön ylläpitämiin arvoihin ja merkityksiin.

Kuvitus: Hanna KonolaKasvattajan/opettajan kehitysvaiheiden tukemiseen tarvitaan erilaisia valmiuksia ja työvälineitä.

Opettajan työhön liittyy jatkuva kouluttautuminen, joka sisältää erilaisia elementtejä , kuten muodollista täydennyskoulutusta, itseohjattua opiskelua, työpaikan kehitysprojekteja, tutkintotavoitteisia ohjelmia, konsultatiivista ohjausta jne. Näistä elementeistä kasvattaja/opettaja itse valitsee omien ammatillisten kehitystarpeidensa mukaiset ja elämäntilanteeseensa sopivat muodot ja sisällöt.

Omaa ammatillista identiteettiään voi pohtia erilaisten kysymysten avulla, esim.

Kuvitus: Hanna Konola