Opetus

Opetus kuuluu kasvatuksen maailman peruskäsitteisiin, ja sen läheisiä sukulaiskäsitteitä ovat sivistys, kasvatus ja koulutus. Kaikki nämä käsitteet liittyvät paitsi yksittäisen ihmisen kasvuun ja kehitykseen myös yhteiskunnan uusiutumisprosessiin, jossa jokainen sukupolvi siirtää sivistysperintönsä ja - pääomansa seuraavalle sukupolvelle.

Opetus on käytännön toimintaa, jolla on aina jokin tavoite ja tarkoitus. Taikopedan opetus -sivut on jaoteltu eri osa-alueisiin, jotka ovat: taiteen opetuksen erityispiirteet, lähestymistapoja opetukseen, opetuksen suunnittelu ja opetuksen arviointi.

Kuvitus: Hanna Konola