Opetuksen arviointi

Kollegapalaute

Kuvitus: Hanna KonolaPalautteen saaminen omasta opetuksesta kollegalta on hyvä mahdollisuus saada uudenlainen näkökulma omaan opetukseen ja sen arviointiin.

Opetusta seuraava kollega pystyy seuraamaan opetusta ulkopuolisena ja siten tekemään havaintoja ja huomioita, joita opettaja ei itse pysty tekemään esim. opiskelijoiden mielenkiinnon ylläpitämisestä, opetuksen jäsentelystä ja ryhmätöiden soveltuvuudesta.

Kuvitus: Hanna Konola