Opetuksen suunnittelu

Linjakkaan opetuksen peruslähtökohdat

Opintojakson suunnittelu on prosessi, johon kuuluu eri vaiheita. Kurssin suunnittelu kannattaa aloittaa kurssin tavoitteiden määrittelystä. Tämän jälkeen edetään olennaisen sisällön hahmottamiseen ja luokitteluun, jonka perusteella valitaan sopivat opetus- ja arviointimenetelmät. Yksi osa opetustyötä on miettiä, miten asian opiskelijoille esittää. Asiasisällön asiantuntijuuden rinnalla kulkee taito auttaa opiskelijoita oppimaan. Opettaminen on moniulotteista ja haastavaa työtä, jossa on mahdollista kehittyä.

Opetuksen suunnittelun voi jakaa neljään vaiheeseen, joita ovat: tavoitteiden määrittely, opetettavan aineksen ja sisällön valinta, arviointikeinojen valinta sekä opetusmenetelmien valinta. Näiden neljän vaiheen tulee opetuksen suunnittelussa olla samassa linjassa suhteessa toisiinsa, eli niiden tulee tukea toisiaan ja vaikuttaa samansuuntaisesti.

 1. Oppimistavoitteiden täsmällinen määrittely
  Mitä opettaja haluaa opetuksestaan opittavan ja mitä tavoitteita hän opetukselleen asettaa? Oppimistavoitteiden tulee olla selkeät ja konkreettiset.
 2. Opetettavan aineksen ja sisällön valinta
  Mikä on olennaista ja keskeistä kurssin sisältöä ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä asioita. Opetettavan aineksen ja sisällön valinnassa voi käyttää apuna ydinainesanalyysia eli mikä on välttämätöntä, mikä täydentävää tietoa tai erityistietoa.
 3. Oppimisen arviointikeinojen valinta
  Oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen tulee tukea opiskelijoiden laadukasta oppimista, joten myös arviointimenetelmien tulee olla linjassa oppimistavoitteiden kanssa. Jos tavoitteena on oppia jotakin, tulee arvioinnin kohdistua opittavaan asiaan, eikä johonkin muuhun.
 4. Opetusmenetelmien valinta
  Opettajan tulee pohtia, millaisilla menetelmillä hän voi mahdollistaa opiskelijoittensa oppimisen ja miten opetusmenetelmät ovat linjassa oppimistavoitteiden, sisällön ja arviointimenetelmien kanssa.
Kuvitus: Hanna Konola