Opetuksen arviointi

Kuvitus: Hanna KonolaOman opetuksen arviointi on opettajan kehittymisen edellytys.

Opettajan tulisi säännöllisesti tutkia opetustaan ja selvittää, minkälaisia opiskelukokemuksia hänen opiskelijoillaan on kurssin aikana ollut. Oman opetuksen laadukas ja systemaattinen arviointi vaatii paljon aikaa ja vaivannäköä sekä erilaisten palautteiden, kuten opiskelijapalautteiden ja kollega-arvioiden analysointia.

Kuvitus: Hanna Konola