Opetuksen suunnittelu

Opintojakson ja opintokokonaisuuden mitoitus

Mitoitus tarkoittaa oikean aikamäärän varaamista opiskelijalle asioiden oppimista varten. Se on prosessi, jossa määritellään opintojakson tai – kokonaisuuden laajuus ennalta sovittuja perusteita käyttäen.

Kun mitoitus onnistuu, opiskelijan aika riittää, ja oppimiselle on luotu edellytykset. Vaikeus johtuu siitä, että opiskelijan todelliseen ajantarpeeseen vaikuttaa moni seikka, eikä vähiten se, millaiseen osaamistasoon hän itse tietoisesti pyrkii. Jos opiskelija pyrkii vain hädin tuskin läpäisemään kurssin, niin hän tarvitsee siihen huomattavasti vähemmän työaikaa kuin kollegansa, joka haluaa myös ymmärtää kurssin asiat. Läpäisyyn tarvittava minimityö voi olla vain murto-osa oppimiseen tarvittavasta ajasta!

Opiskelijat tarvitsevat tehokasta ajan käytön ohjausta. Opettajan on hyvä selventää opiskelijoille opintojakson suoritustapojen lisäksi myös oppimistavoitteet. Opiskelijoille on hyvä kertoa luennoille valmistautumisesta ja taiteellisten projektien toteuttamisesta konkreettisesti:

''”Tutustukaa seuraavaksi kerraksi Brechtin näytelmien maailmoihin lukemalla, analysoimalla oheiset otteet. Joita käsitellään seuraavalla kerralla erilaisten kohtausharjoitusten kautta.”

''”Tenttiin lukuun tulee varata ainakin yksi päivä ennen tenttiä.”

 

W5W eli valmiiksi viidessä vuodessa -projekti on tuottanut yhden jäsennyksen toimivasta opetussuunnitelmasta kaksivaiheisessa tutkintorakenteessa:
www.oulu.fi/w5w/tyokalut/opstyo/mitoitus.html (19.6.2006)

Kuvitus: Hanna Konola