Opetuksen arviointi

Opiskelijapalaute

Kuvitus: Hanna KonolaOpiskelijapalautteiden keräämiseen käytetään useimmiten erilaisia kyselyitä, joissa opiskelijoita pyydetään arvioimaan opetusta ja omaa oppimistaan.

Palautteen antaminen on osa opintojakson arviointia, jonka tavoitteena on kehittää opetusta.

Kysymyksiä palautelomakkeeseen

  1. Mikä edisti oppimistasi eniten tällä kurssilla?
  2. Mikä esti tai vaikeutti oppimistasi eniten tällä kurssilla?
  3. Mitä olisit halunnut oppia tällä kurssilla, mutta nyt jäi sinulta oppimatta?
  4. Millaiseksi arvioit oman työpanoksesi merkityksen omalle oppimisellesi tällä kurssilla?
  5. Millaisia kehittämisehdotuksia sinulla on tätä kurssia koskien?
  6. Vastasiko opintoviikkomäärä todellista työmäärää?
Kuvitus: Hanna Konola