Verkko-opetus –
tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa

Verkko-opetus voidaan käsittää hyvin laajasti, sillä voidaan tarkoittaa esim. yksinkertaista nettisivustoa tai laajoja verkkokursseja monimutkaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

Verkko-opetuksen suunnittelussa oleellista on huomioida opiskeltavan aineen sisältö, oppimiselle asetetut tavoitteet sekä menetelmät ja keinot, joilla niihin pyritään.

Verkkopedagogiikassa tulee aina ottaa huomioon opetettavan aineen ominaisluonne ja sen huomioiminen didaktiikassa. Opetusta suunniteltaessa on hyvä muistaa, että kaikkiin kursseihin ei ehkä edes sovi toteuttaminen verkossa. Hyvässä opetuksessa tekniikan ei koskaan tulisi olla lähtökohta vaan opetuksellisten tavoitteiden tulisi ohjata sitä, millaista tieto-ja viestintätekniikkaa on mielekästä käyttää. Opettajalla tulisikin olla selkeä näkemys, kuinka soveltaa opetusteknologiaa omaan opetukseensa.

Etäopiskelu verkossa on:

Teknillisessä korkeakoulussa tehdyn selvitysprojektin mukaan, hyvä verkkokurssi on käyttäjien mielipiteiden mukaan:

Opetusta suunniteltaessa on hyvä muistaa, että kaikkiin kursseihin ei ehkä edes sovi toteuttaminen verkossa. Hyvässä opetuksessa tekniikan ei koskaan tulisi olla lähtökohta vaan opetuksellisten tavoitteiden tulisi ohjata sitä, millaista tieto-ja viestintätekniikkaa on mielekästä käyttää.

Kuvitus: Hanna KonolaLinkit

Virtuaaliyliopistot:

www.uiah.fi/virtu

www.teak.fi/virtuaali

www.kuva.fi/portal/opintoasiat/virtuaaliakatemia

www.stadia.fi/opiskelu/virtuaaliopinnot

Kuvitus: Hanna Konola