Oppiminen

Mitä on oppiminen? Meillä kaikilla on jonkinlainen käsitys oppimisesta. Sitä ei välttämättä tietoisesti pohdiskella, mutta tiedostamattakin tämä käsitys ohjaa omaa oppimistamme tai opettamistamme.

Kuvitus: Hanna KonolaOppimisen voidaan nähdä olevan:

Toistavaa toimintaa

Kehittymistä

Tällä sivustolla on jäsennyksiä oppimiseen liittyvistä teemoista: taiteen oppiminen ja erilaiset lähestymistavat oppimiseen, motivaatio sekä erilaiset oppimisstrategiat ja -tyylit.

Kuvitus: Hanna Konola