Tutkiva oppiminen

Tutkivan oppimisen taustalla on ajatus, että oppiminen ymmärretään konstruktiivisena eli rakentamisen prosessina, joka muistuttaa paljon tutkimusprosessia. Tutkiva oppiminen perustuu ajatukseen, että aikaisemmin luodun tiedon ymmärtäminen ja kokonaan uuden tiedon luominen ovat samankaltaisia prosesseja.

Tutkiva oppiminen on kokonaisvaltainen lähestymistapa oppimiseen, joka pyrkii yhdistämään järjen ja tunteet sekä koulun opetus- ja oppimiskulttuurin.

Tutkivan oppimisen ideana on ohjata oppimisyhteisön jäsenet:

  1. ottamaan yhdessä ratkaistavaksi monimutkaisia ja haastavia ongelmia
  2. kehittämään omia työskentelyteorioitaan ongelmien hahmottamiseksi
  3. sitoutumaan pitkäaikaisiin ponnisteluihin niiden ratkaisemiseksi.

Tutkiva oppiminen on henkilökohtainen ja yhteisöllinen itsensä ylittämisen strategia. Se auttaa opettajaa ja opiskelijoita kehittämään omaa oppimiseen ja toimintaan liittyvää asiantuntemustaan.

Kieli on tärkeä tutkivan oppimisen työväline. Omien ajatusten kirjoittaminen ja jakaminen edistää oppimista hyvin paljon. Ajatusten kirjaaminen ja muotoileminen ymmärrettäväksi, ohjaa samalla miettimään, mitä oikein tarkoitamme.

Kuvitus: Hanna Konola